Mực khô & Mực rim

Mực Câu Rim Sa Tết 200gr

70,000 VND

Mực khô & Mực rim

Mực Tẩm Xé Sợi 200gr

80,000 VND

Mực khô & Mực rim

Mực Tẩm Xé Sợi 500gr

190,000 VND