Chính sách đổi trả

Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng vượt mức cho phép khi nhận hàng, quý khách vui lòng hoàn hàng lại giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ linh hoạt gởi hàng mới lại cho quý khách trong thời gian sớm nhất.