Cá khô & Cá rim

Cá Bò Rim Sốt Tỏi 200gr

70,000 VND

Cá khô & Cá rim

Cá Bò Rim Sốt Tỏi 500gr

165,000 VND
70,000 VND
165,000 VND

Mực khô & Mực rim

Mực Câu Rim Sa Tết 200gr

70,000 VND

Mực khô & Mực rim

Mực Tẩm Xé Sợi 200gr

80,000 VND

Mực khô & Mực rim

Mực Tẩm Xé Sợi 500gr

190,000 VND

Tương ớt

Tương ớt 500gr

60,000 VND